PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

 • Thành lập công ty
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Thành lập chi nhánh công ty
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • Thành lập địa điểm kinh doanh
 • Tư vấn chuyển đổi công ty
 • Thủ tục tạm ngừng kinh doanh
 • Giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn hợp đồng

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

 • Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
 • Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam
 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam
 • Thủ tục đầu tư ra nước ngoài
 • Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài
 • Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài
 • Tư vấn pháp lý quá trình hoạt động dự án
 • Tư vấn pháp luật thuế cho công ty có vốn nước ngoài
 • Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 • Dịch vụ Tư vấn và xây dựng hệ thống doanh nghiệp
 • Dịch vụ Tư vấn quản lý nguồn nhân lực
 • Dịch vụ Tư vấn quản lý dự án
 • Dịch vụ Tư vấn quản lý tài chính

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

 • Dịch vụ cho thuê văn phòng
 • Dịch vụ văn phòng ảo
 • Hoạt động môi giới đấu giá bất động sản

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 • Làm Visa
 • Giấy phép lao động
 • Giấy phép tạm trú

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG